Mentorointi mahdollistaa unelmasi!

Oma työurani on ollut varsin kansainvälinen. Työskentelin pysyvästi ulkomailla kymmenen vuotta ja sen jatkoksi asuin käytännössä yhtä monta vuotta lentokoneissa tehden kansainvälistä kauppaa. Sitä seuranneessa työelämän vaiheessa perustin kavereiden kanssa kimpassa nopeasti kasvaneen ja kansainvälistyneen startupin. Yrittäjäruletista selvisin hengissä koettuani monenlaisia käänteitä noin seitsemän vuoden aikana. 

Nyt kun elän niin sanotusti kolmatta vaihetta, ainakin väliaikaisesti vapaana normitoimistoajoista, tuli mieleen pari vuotta sitten laittaa hyvä kiertämään ja jakaa eteenpäin oppimaani ja kokemaani. Mietin tähän parhaiten sopivia muotoja ja päädyin parin mainoksen nähtyäni mentoriksi useampaan yhteisöön, joista yksi on Suomen Ekonomit. 

Minulla on nyt parin vuoden aikana ollut mentoroitavana keskimäärin kolme henkilöä ja tyypillinen tapaamisväli on ollut kerran kuukaudessa. Aktoreita en ole itse valinnut. Minuun on otettu yhteyttä sekä oma-aloitteisesti ehdottamalla mentorointisuhdetta sekä aktoreita on löytynyt mainittujen järjestöjen kautta. Järjestöillä on ammattitaitoa muodostaa mentorointiparit niin, että persoonallisuudet ja ammatilliset tarpeet kohtaavat mahdollisimman saumattomasti, jotta saavutetaan paras mahdollinen dialogi ja lopputulos. Omalla kohdallani aktorit ovat olleet kokeneita työelämän osaajia. He toimivat tyypillisesti joko suuremman yrityksen johtotehtävissä tai pienemmän yrityksen toimitusjohtajina. Mentorointiprosessin kesto yhden henkilön kohdalla on ollut tähän mennessä puolesta vuodesta vuoteen. 

Tyypillinen tapaus on, että aktori kokee olevansa tietynlaisessa kulminaatiopisteessä elämässään ja haluaa harkita perinpohjaisesti vaihtoehtoja mahdolliseen muutokseen. Kyse voi olla uudesta roolista nykyisessä työpaikassa tai mahdollisuudesta siirtyä toiseen yritykseen tai jopa täysin toiselle toimialalle. Joskus toiveena on kehittää itseään kokonaisvaltaisesti joko vain omaksi ilokseen tai tähdätä johonkin suurempaan seuraavassa elämänvaiheeseessa. Toimitusjohtajien kanssa usein puhutaan myös yrityksen liiketoiminnan kehittämisestä osana kokonaisuutta. Lisäksi useasti jutellaan hyvinkin henkilökohtaisista asioista ja eri mahdollisuuksista näillä alueilla. 

Mentoroinnin kulmakivenä on ehdoton luottamus. Asioista pitää voida jutella juurta jaksaen sekä rehellisesti. Aktori määrittelee agendan tarpeensa mukaisesti. Mentorin tehtävänä on ensisijaisesti kuunnella herkällä korvalla aktorin syvimpiä tuntoja ja ajatuksia mahdollisuuksista. Monet meistä kaipaavat aika-ajoin luottohenkilöä, jonka kanssa omia ajatuksia voi pallotella ilman, että siitä voi aiheutua seuraamuksia. Uuden duunin harkinta työkavereiden kanssa ei ole aina viisasta, eikä kaikilla työongelmilla ole aina luontevaa rasittaa omia läheisiään. Mentorin kanssa näitä asioita voi keskustella luottamuksella. 

Onko mentorilla sitten kaikki tarvittava viisaus tukea aktoriaan? Luonnollisesti ei, mutta rehellinen ja monipuolinen dialogi aiheen parissa usein helpottaa ajatusprosessia ja voi lopulta kirkastaa parhaan vaihtoehdon seuraavaan askeleeseen kohti unelmia. 

Mentorointi on ollut antoisaa myös mentorille. On ollut hyvin mieluisaa tutustua suhteelliseen suureen joukkoon ennestään tuntemattomia liikealan ammattilaisia. Keskustelut aktorien kanssa hyvän lounaan tai kahvikupposen ääressä ovat olleet kuukauden kohokohtia. Yhdessä olemme pyrkineet löytämään uusia näkökulmia aktorin tueksi päivän polttaviin aiheisiin. Lisäksi olen saanut useita henkilökohtaisia oivalluksia myös omaan elämääni, kun olen väistämättä ruvennut pohtimaan omia taannoisia valintoja samankaltaisissa tilanteissa eri vaiheessa uraani. 

Mikset lähtisi mukaan mentorointiprosessiin joko aktorin tai mentorin roolissa, ja mitä se vaatii sinulta käytännössä? Mentorointi vaatii luonnollisesti heittäytymistä. Sitä tulee tehdä rehellisesti sydämestä, jotta voi odottaa saavuttavansa jotakin aidosti uutta ja kestävää. Toinen mitä tarvitaan, on luonnollisesti elämänrohkeutta. Näillä eväillä pääsee jo pitkälle. Lähde siis rohkeasti mukaan toteuttamaan omia unelmiasi!