Hallitusammattilaisen arki – mitä se on käytännössä?

Hallituksen kokoonpano valitaan yrityksen strategian pohjalta ottaen huomioon vallitseva taloudellinen ja kilpailullinen tilanne. Hallituksen pitää olla kykenevä tukemaan yrityksen johtoa kasvattamaan yritystä kannattavasti siihen liittyvät riskit huomioiden. Hallituksessa tarvitaan aina sekä varsinaista toimialaosaamista että laaja-alaista talousosaamista. Tällä hetkellä hallitusammattilaismarkkinoilla erittäin kysyttyjä osaamisalueita ovat kriisinhallintakyky, kokemus yrityksen kasvattamisesta kansainvälisillä markkinoilla sekä markkinointi. Aiempina vuosina arvostettu digitaalinen osaaminen, kuten Chief Digital Officer -rooli, on kärsinyt inflaation hallitushauissa. Tämä kertoo siitä, että digitaalisuus nähdään tänä päivänä osana normaalia liiketoimintaosaamista. 

Suuret yritykset käyttävät suorahakukonsultteja hallitusjäsenhauissa, erityisesti kun haku halutaan ulottaa kansainväliseksi. Pienet ja keskisuuret yritykset tyypillisesti löytävät hallitusammattilaiset omien verkostojensa kautta. Hallituspartnerit ovat pk-yritysten tukena sopivien hallitusammattilaisten löytämisessä omien jäsentensä kautta.  

Hallituskokoonpano tulee tarkistaa vuosittain ja erityisesti silloin, kun yrityksen strategia muuttuu tai yritys kohtaa merkittäviä muutoksia liiketoimintaympäristössään. Hallitusammattilaisen työ ei ole eläkevirka. Kun uutta osaamista tai energiaa tarvitaan yhtiön menestyksen varmistamiseksi, niin silloin kuuluu toimia päättäväisesti. Sama pätee hallitusjäseniin. Jos alkaa tuntua, ettei ole enää riittävästi annettavaa yritykselle, niin on reilua nostaa käsi ylös ajoissa ja erota hallituksesta.  

Tarvittavan hallitustyöosaamisen ja -kokemuksen näkökulmasta yritykset voidaan karkeasti jakaa neljään luokkaan. Ohessa muutamia hieman yksinkertaistettuja painopistealueita kussakin yritysluokassa: 

·      Startupit elävät käytännössä jatkuvassa rahoitus- ja resurssivajeessa. Hallitus on yrityksen henkilöstön jatke keskittyen paljolti operatiiviseen toiminnan tukemiseen ns. kädet savessa, kassan vaalimiseen sekä jatkorahoituksen varmistamiseen. Hallituksen tulee olla erityisen tarkkaavainen talouden hallinnassa, koska yritys ei ole vakaavarainen eikä liiketoiminta ole vielä vakiintunutta.

·      Pääomasijoittajien hallitsemat yhtiöt ovat tyypillisesti vahvassa skaalausvaiheessa sekä kansainvälistymässä nopeasti uusille markkinoille. Hallituksen tehtävät kohdistuvat pääosin yrityksen liiketoiminnan kasvun maksimoimiseen ja mahdollisiin yrityskauppoihin. Kasvuun liittyy huomattavia taloudellisia riskejä. Exit-aikataulu on hyvin tiedossa ja keskiössä on yrityksen arvon kasvattaminen halutussa aikataulussa.

·      Perheyhtiöiden kvartaali on kaksikymmentäviisi vuotta. Yrityksen omistajat ovat läsnä henkilökohtaisesti ja yrityksen arvot sekä perinteet ovat keskiössä. Yritys on siirtynyt usein perintönä edelliseltä sukupolvelta ja se halutaan siirtää vuosikymmenten kuluessa seuraavalle. Hallituksen tehtävänä on pitää yrityksestä ja henkilöstöstä erinomaista huolta pitkällä aikavälillä.

·      Pörssiyhtiöiden hallitustyö keskittyy governancen hallintaan, raportointiin ja yrityksen strategian kehittämiseen toimivan johdon tukena. Hallitus on usein varsin etäällä yrityksen henkilöstöstä ja päivittäisistä toiminnoista.

 

Miten hallitustyöstä tehdään mahdollisimman tuottavaa? Uusi hallituksen jäsen kannattaa aina perehdyttää yrityksen liiketoimintaan, talouteen, prosesseihin sekä henkilökuntaan perusteellisesti. Hyvä perehdytys maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti tulevien vuosien aikana. Toiseksi hallitukselle tulee luoda luottamuksellinen ja rakentava työskentelyilmapiiri. Kaikkien hallitusjäsenten tulee kokea sanan olevan vapaa hallituskokouksissa. Vaikeistakin aiheista tulee voida keskustella avoimesti. Jälkiviisaus on pidettävä aisoissa. Täytyy muistaa, että kaikki päätökset ovat tehty kulloisessakin ajassa. Mahdollisiin aikaisemmin tehtyihin huonoihin valintoihin on helppo tarttua myöhemmin uudemman tiedon valossa. Kurinalaisuus kokousten aikatauluissa, raporteissa ja dokumentaatiossa ovat perusasioita laadukkaalle hallitustyölle. Hallituksessa on hyvä keskittyä yrityksen strategisiin valintoihin sekä pitää katse aina kohti tulevaisuutta!