Ensimmäiset sata päivää takana ja kohti uutta valoisaa yrittäjävuotta!

Ensimmäiset sata päivää tuli täyteen jo pienen aikaa sitten, kun aloitin Espoon Seudun ja Espoon Yrittäjissä elokuun alussa. Paikallistoiminta ei ollut itselleni juurikaan tuttua, vaikka olin ollut yrittäjäjäsenenä jo jonkun vuoden ja Suomen Yrittäjien valtuustossa parisen vuotta. 

On ollut valtava ilo tutustua Espoon Yrittäjien toimintaan nyt sisältä päin. Suurena tukena on ollut meidän toimiston henkilökunta, luonnollisesti oma hallitus ja koko Suomen Yrittäjien laaja organisaatio. Ensimmäiset sata päivää ovat menneet tutustumisten merkeissä nykyiseen toimintaamme ja erityisesti sidosryhmiemme strategioihin yrittäjyyden tukemisessa. Tärkeimmät kumppanimme ovat Espoon ja Kauniaisten kaupungit sekä kaupalliset toimijat, joiden kanssa järjestämme useimmat tapahtumamme. 

Yrittäjäjäseniämme on ollut suuri iloa tavata meidän tapahtumissa, ja on ollut erityinen kunnia saada myös suoria puhelinsoittoja sekä viestejä jäseniltämme nostaen esille tärkeitä teemoja, missä voimme tukea yrittäjyyttä aina tarvittavin keinoin. Olemme syksyn mittaan tehneet useita jäsenkyselyitä kuukausijulkaisuidemme lomassa. Kyselyiden tarkoituksena on ollut hakea meille punaista lankaa ensi vuoden tapahtumakalenterin laatimiseen sekä tunnistaa tärkeimmät edunvalvontateemat. 

Jäsenkyselyiden perusteella seuraavat tapahtumat ja palvelut nousivat päällimmäisiksi:

  • Verkostoitumismahdollisuudet potentiaalisiin asiakkaisiin ja kumppaneihin
  • Osallistuminen kulttuuritapahtumiin kuten teatteri
  • Yrittäjien lounastapaamiset
  • Neuvontapalvelut
  • Tuki hankintapalveluissa ja erityisesti hyvinvointialueiden suuntaan 

Luonnollisesti olemme ottaneet annetun palautteen meidän ohjenuoraksi, kun olemme par’aikaa luomassa tulevan vuoden tapahtumakalenteria. Tunnistettuja edunvalvontateemoja edistämme yhdessä Espoon ja Kauniaisten kaupungin toimijoiden kanssa sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen suuntaan. Toivottavasti saamme teidän rakkaat yrittämisen kohtalotoverit sankoin joukoin mukaan meidän tuleviin tapahtumiin! 

Syksyn lopulla olemme myöskin uusiutumassa hallituksen osalta ja olemme saamassa mukaan kaksi uutta hallitusjäsentä: Berit Virtanen-Thewlis ja Sini Toivonen. Tulevan hallituksen puheenjohtajaksi nousee Aija Bärlund. Strategiaakin olemme jo viritelleet tulevan hallituksen voimin ja olemme nostamassa näin etukäteistietona merkityksellisyyden meidän yhdeksi arvoista. Uutena teemana meidän strategiassa tulee olemaan yrittäjien ja työntekijöiden välisen kohtaanto-ongelman ratkaisun kehittäminen niin tekoälyn kuin myös alustatalouden keinoin! 

Upeaa rauhaisaa joulun aikaa teille kaikille!